4 nieuwe bestuursleden voor het Nederlands Shetland Pony Stamboek

29-05-2021 zijn er 4 nieuwe bestuursleden gekozen bij het Nederlands Shetland Pony Stamboek.

Hans Schouls – voorzitter
Ruud van Raak – portefeuille Fokkerij
Louisa Goossen – Edwards – portefeuille Sport en Recreatie
Klaas Oudman – penningmeester

MEER…

1 bestuurslid is van plek gewisseld Jacoba Jensma bekleedt nu de functie secretaris en hierdoor is de functie PR, Redactie & Media vacant gekomen.

Allen gelukgewenst met jullie verkiezing en veel succes!